طبق مصوبه جلسه شماره 89 مورخ 1400/01/16 هیئت مدیره شرکت، نرخ فروش محصولات این شرکت 30 درصد افزایش یافت.

ادامه خبر