رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان در ادامه درباره دلایل گرانی شدید مبل تصریح کرد: علت اصلی گرانی مبل افزایش قیمت مواد اولیه و ...

ادامه خبر