یکی از اعضای هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت وگو با ایلنا گفت عراقی ها با بهانه های مختلف، مانند تحریم بودن بانک های ...

ادامه خبر