سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۱۷۳ شهرستان کشور در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارند.

ادامه خبر