به گزارش مهر شرکت راه آهن جمهوری اسلامی در نوروز امسال، با افزایش قیمت بلیت قطارها بطور متوسط در هر مسیر 2200 تومان موافقت کرد که این افزایش قیمت به دلیل درخواست هایی بود که شرکت ها به دنبال بالا رفتن هزینه ها داشتند.

پس از آن شرکت راه آهن افزایش قیمت بیشتری را به شرکت ها ابلاغ نکرد اما امروز و همزمان با آغاز پیش فروش بلیت قطار برای تاریخ های21 آذرماه تا 24 دی ماه، قیمت قطار شرکت های خصوصی با افزایش قیمت همراه بود. براین اساس قیمت بلیت قطار نور الرضا در مسیر تهران - مشهد از 43500 تومان به 51 هزار تومان رسید. این درحالی است که خبری مبنی بر افزایش قیمت تاکنون از سوی شرکت راه آهن اعلام نشده است.