دلار سال 1399 را با 14 هزار تومان آغاز کرد و اکنون، ماه  پایانی سال را با نوساناتی جزئی در کانال 24 هزار تومان سپری می کند. اما اینکه نرخ دلار ...

ادامه خبر