رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه گاز مایع از نظر قیمتی با سی.ان.جی قابل رقابت نیست و قیمتی بیش از ...

ادامه خبر