درحالی که بر اساس فرمول افزایش حقوق مجلس شورای اسلامی سقف رشد حقوق ها در سال آینده 2.5 میلیون تومان است، برخی نجومی بگیران ...

ادامه خبر