مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گفت: فرودگاه های هاب مهم در اطراف ایران، فرودگاه های دبی، قطر، ترکیه و ...

ادامه خبر