بانک مرکزی نرخ جدید خرید و فروش ارز در تاریخ دوشنبه 18 اسفندماه 99 را منتشر کرد.

ادامه خبر