راننده یک پراید که دو زن جوان را ربوده و مورد آزار و اذیت قرار داده بود، از سوی کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ بازداشت شد.

ادامه خبر