آخرین قرعه کشی فروش محصولات ایران خودرو در سال 99 در حال برگزاری و آمار کلی این بخشنامه منتشر شده است.

ادامه خبر