براساس مصوبه جدید هیات مدیره بانک، نرخ سود تسهیلات حساب پس  انداز مسکن جوانان برای دوره بازپرداخت حداکثر 5 ساله ...

ادامه خبر