بانک مرکزی نرخ جدید خرید و فروش ارز در تاریخ یکشنبه 17 اسفندماه 99 را منتشر کرد.

ادامه خبر