بنزین تولید شده توسط ونزوئلا بدلیل از کار افتادن بیشتر واحدهای آلکیلاسیون، دارای اکتان پایینی می باشد و ...

ادامه خبر