شرکت های هواپیمایی از بخشنامه الزام ارائه نتیجه منفی تست ویروس کووید ۱۹ در پروازها به استان خوزستان و شهرهای اهواز،آبادان،ماهشهر،دزفول و آغاجاری خبر دادند. این در حالی است که اکنون سایر استان ها از پروتکل های بهداشتی رایج استفاده می کنند و فقط سفر به خوزستان مشمول مقررات سختگیرانه است.

ادامه خبر