گزارش های اخیر حاکی از آن است که شرکت ملی نفت ایران به عنوان بازاریاب دولتی نفت، دست کم به پنج پالایشگاه در سراسر منطقه ...

ادامه خبر