رییس پلیس راهور ناجا گفت: اگر فردی با یک خودروی معمولی در محل پارک ویژه معلولان پارک کند حتما جریمه خواهد شد، اما ما گفتیم که این خودرو ها را با جرثقیل جابجا نکنند. از مردم خواهش می کنیم که شرایط این افراد را در نظر بگیرند و در این مکان ها پارک نکنند.

ادامه خبر