معاون فضای مجازی رسانه ملی با تاکید بر نقش سازمان صدا و سیما در حکمرانی فضای مجازی از ابلاغ مصوبه ای خبر داد که تبلیع شبکه های اجتماعی خارجی در رسانه ملی را ممنوع کرده است.

ادامه خبر