معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین حداقل دستمزد سال 1400 همانند سال های قبل به صورت ملی خبر داد.

ادامه خبر