ستوانیکم "روح الله باسره" دومین مامور انتظامی شهرستان "دره شهر"، در حمله مسلحانه فردی ناشناس شهید شد.

ادامه خبر