رسم زیبای اعطای هدیه تنها مربوط به جمع خانوادگی و دوستانه نیست؛ بلکه گاهی اوقات لازم است برای رونق بخشیدن به کسب و کار، تشویق و قدردانی از کارمندان ...

ادامه خبر