بانک مرکزی نرخ جدید خرید و فروش ارز در تاریخ چهارشنبه 13 اسفندماه 99 را منتشر کرد.

ادامه خبر