رئیس جمهور فرانسه در گفت و گویی تلفنی با رئیس جمهور کشورمان تاکید کرد مهم است که ایران اقداماتی شفاف و فوری انجام دهد تا گفتمان با تمام طرف های توافق وین (توافق هسته ای) از سر گرفته شود.

ادامه خبر