سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، اذعان کرد: ما آمادگی گفتگو با ایران را داریم تا راه پیشرفت [براساس] بازگشت متقابل به پیروی از برجام را بررسی كنیم.

ادامه خبر