سال 97، داروهای OTC یا همان داروهای پرمصرف را از شمول بیمه خارج کردند، بعدتر، داروهای شیمی درمانی خارجی ...

ادامه خبر