در جلسه امروز شورای شهر تهران، اعضا به لایحه افزایش هزینه های حمل ونقل در سال 1400 رای دادند.

ادامه خبر