کمتر از ۴ ماه دیگر تا سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است اما هرچه شهر از شور و هیجان انتخاباتی خالی است به جای آن عطش گمانه زنی ها و برو بیای انتخاباتی در میان جریان ها و احزاب سیاسی موج می زند.

ادامه خبر