قرعه کشی طرح پیش فروش یک ساله 7 محصول ایران خودرو با حضور نمایندگان سازمان ها و نهاد های نظارتی برگزار می شود.

ادامه خبر