بانک مرکزی نرخ جدید خرید و فروش ارز در تاریخ سه شنبه 12 اسفندماه 99 را منتشر کرد.

ادامه خبر