نسل چهارم تویوتا یاریس به عنوان خودروی برگزیده سال 2021 اروپا برگزیده شد.

ادامه خبر