تولید خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور طی بهمن ماه نزولی شد. این در حالی است که خودروسازان و مدیران وزارت صنعت همواره ...

ادامه خبر