یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سهام اکنون بازاری ارزنده برای سرمایه گذاری است، گفت: در صورت حذف برخی از محدودیت های ...

ادامه خبر