بانک مرکزی نرخ جدید خرید و فروش ارز در تاریخ شنبه 9 اسفندماه 99 را منتشر کرد.

ادامه خبر