علی مطهری برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اعلام کاندیداتوری کرد.

ادامه خبر