بعد از تصویب افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان در کمیسیون تلفیق،  برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد افزایش 35 درصدی حقوق ...

ادامه خبر