وزارت نفت در پی انتشار برخی اخبار نادرست مبنی بر «دریافت حقوق های وحشتناک و نجومی» از سوی کارکنان صنعت نفت با صدور اطلاعیه ای ...

ادامه خبر