روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: قانون جدید صدور چک از ابتدای سال 1400 اجرا خواهد شد و براساس آن چک های جدید که با رنگ بنفش ...

ادامه خبر