بانک مرکزی نرخ جدید خرید و فروش ارز در تاریخ سه شنبه 5 اسفندماه 99 را منتشر کرد.

ادامه خبر