گوساله موسوم به wildebeest calf در افریقای جنوبی زندگی می کند و اغلب طعمه شیر و ... می شود اما این بار در یکی از صحنه های نادر گرفته شده توسط عکاس معروف، رودی هولشاف، اسیر مار غول پیکر پیتون شد.تصاویری که می بینید مربوط به یک پیتون 5 متری است که گوساله دو ماهه را درسته قورت می دهد. پیتون افریقایی بزرگترین مارهای قاره افریقا هستند.رودی 35 ساله می گوید این اولین بار در عمرش هست که چنین صحنه ای را با چشمان خود دیده و عکاسی کرده است.

صبح روز بعد عکاس نه پیتون را دید و نه بقایایی از گوساله را ...