رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: درباره لایحه وزارت کشور ساکت نمی مانیم و اقدام خود را از طریق مجلس و دولت پیش می بریم و ...

ادامه خبر