یک بانوی منجیلی بر اثر کرونای جهش یافته انگلیسی در استان البرز جان خود را از دست داد.

ادامه خبر