معاون بیمه ای صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر گفت: بالاترین سطح درآمدی برای بیمه شدگان این صندوق در سال آینده ...

ادامه خبر