سال 2020 را با حدود 12 میلیارد دلار ضرر، می توان سیاه ترین سال تاریخ شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ دانست.

ادامه خبر