در حالی که قیمت شکر در بازار افزایش یافته است کارگروه تنظیم بازار مصوب کرد ذخایر شکر موجود کارخانه جات در اختیار شرکت بازرگانی ...

ادامه خبر