سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به ۲ سال حبس محکوم شد.

ادامه خبر