شورای رقابت از مشخص شدن قیمت دو خودروی کوییک اس و ساینا اس خبر داد.

ادامه خبر