پیش از این رقم کفایت سرمایه شرکت هواپیمایی 100 میلیون دلار تعیین شده بود اما سازمان هواپیمایی اعلام کرده است به ...

ادامه خبر