پس از آنکه دونالد ترامپ از توافق هسته ای خارج شد و فشار اقتصادی را افزایش داد، اقتصاد ایران به نامنظم ترین شرایط خود از ...

ادامه خبر