در دی ماه 1399 تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 3.5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ...

ادامه خبر